Studium 2000/2001

Akademický rok 2000 - 2001

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PRVNÍ SOUKROMÉ ŠKOLY JAZYKŮ V CHRUDIMI

Mgr. Hana Kubešová 
Školní náměstí 11 
Chrudim 4 537 01 
e-mail:
ku besova @ skola - jazyku .c  z 
tel:0455/622 112, tel. a fax: 0455/688 590
 

První soukromá škola jazyků v Chrudimi nabízí pod akreditací MŠMT 
jednoletý kurz cizích jazyků
 
s denní výukou pro absoloventy středních a učňovských škol.

Studium bude probíhat za těchto podmínek:
 
- výuka je denní a trvá jeden školní rok
- zvláštní nový program pro absolventy učňovských škol 
- vyučující budou jen kvalifikovaní učitelé a zahraniční lektoři 
- po úspěšném ukončení vydá naše škola Osvědčení platné v celé ČR 

Studium je určeno pro: 
- studenty, kteří nebyli letos přijati na VŠ a chtějí vyplnit rok studiem cizích jazyků 
- studenty a učně, kteří chtějí složit státní či jinou jazykovou zkoušku 
- studenty a učně, kteří budou potřebovat cizí jazyk ve svém zaměštnání 

Vyučovací hodiny: 
- kombinace angličtina - němčina: 18 hodin A + 2 hodiny N
- Kombinace němčina - angličtina: 18 hodin N + 2 hodiny A 
- rozvrh hodin bude upraven tak, aby vyhovoval i dojíždějícím 

Podmínky přijetí: 
- bez přijímací zkoušky, rozdělení do tříd podle výsledků vstupního testu 
- jedna ze tříd bude určena pro začátečníky 
- školné 18 800,- Kč na rok splatné ve 2 splátkách (září a leden) 

Ubytování: 
- zájemcům zajistíme na internátě, strava ve školní jídelně 

Termín odevzdání přihlášek: 
1. kolo do červen 2000 
2. kolo do září 2000 

Po zaslání přihlášky obdržíte dvě smlouvy, které podepíšete, a jednu pošlete zpět, čímž se zavazujete nastoupit. Ti, kteří se hlásí na VŠ, vyčkají na výsledky přijímacího řízení. 

Vyplněnou příhlášku zašlete prosím na naši adresu:
 
První soukromá škola jazyků 
Mgr. Hana Kubešová 
Školní náměstí 11, 
Chrudim 4, 537 01 

Nábídka jazykových kurzů Angličtiny a Němčiny na školní rok 2000 - 2001

1. Předškoláci - 1 hodina dvakrát týdně - 1880Kč splatný ve dvou splátkách. Osvojování elementární slovní zásoby a konverzace pomocí her, písniček, říkanek a obrázků hravou formou 

2. Přípravný kurz - 2 hodiny týdně - 1920Kč splatný ve dvou splátkách Pro 1. a 2. třídy, konverzační kurz hravou formou s pomocí moderních učebnic a audiokazet připravuje děti na intenzivní studium, které začíná ve 3. a 4. třídě. 

3. Intenzivní kurz pro 3. a 4. třídy - 2 hodiny týdně - 1920Kč splatný ve dvou splátkách. Začátek sedmiletého studia, na jehož konci by měl žák odcházející ze ZŠ ovládat jazyk ústně i písemně na úrovni maturanta. 

4. Kurz pro 5. a 6. třídy - 2 hodiny týdně - 1920Kč splatný ve dvou splátkách. Cílem je umožnit žákům, aby se zdokonalili v jazyce, který si zvolili ve škole, a dále těm, kteří se chtějí naučit jiný jazyk než ten, který mají ve škole. 

5. Budoucí studenti - 3 hodiny týdně - 2880Kč splatný ve dvou splátkách. Kurz je určen žákům 7. - 9. tříd. Cíl - před nástupem na střední školu umožnit budoucím studentům, aby získali hlubší vědomosti v jazyce, pro který se rozhodli na ZŠ, popř. naučit se základům druhého jazyka, než odejdou na střední školu. 

6. Kurz pro středoškoláky -3 hodiny týdně - 2880Kč splatný ve dvou splátkách. Kurz je určen těm, kteří mají o jazyk velký zájem, budou z něj maturovat a skládat přijímací zkoušky na VŠ. 

7. Dospělí - začátečníci 3 hodiny týdně - 3200Kč splatný ve dvou splátkách - středně pokročilí a pokročilí 4 hodiny týdně - 4260Kč splatný ve dvou splátkách. Vyučují i zahraniční lektoři, možnost pokračovat i v příštím roce, příprava ke státní zkoušce. 

8. Kurzy pro podniky a firmy - výuka na základě dohody a požadavků 

9. Jednoleté denní studium pro absoloventy středních a učňovských škol
 - 20 hodin týdně - 18 800 Kč splatných ve dvou splátkách, angličtina a němčina, dává se možnost studentům, kteří nebyli přijati na VŠ, chtějí složit státní zkoušku nebo potřebují cizí jazyk pro své budoucí povolání.


Vážení, nabízíme Vám široký výběr nejrůznějších kurzů angličtiny a němčiny na jazykové škole, která vznikla jako první již v roce 1990. Vyučují zde pouze zkušení učitelé a zahraniční lektoři, proto vám můžeme zaručit kvalitní a kvalifikovanou výuku, se kterou, jak doufáme, budete spokojeni. Výuku, která je náročná, ale vždy přiměřená věku. Většinu pomůcek a učebních textů vám dodá škola. Návštěva a prohlídka školy je kdykoli vítána. Pondělí - čtvrtek 8.00 - 19.00 hodin

Přihlášky on-line: