Učitelé

Anglický jazyk:

Jiří Kubeš, Bc.

- ředitel školy

- profesionální učitel AJ

- profesionální snowboardový instruktor

 

Jiří Kupr, Mgr.

- profesionální učitel AJ, NJ

- překladatel AJ, NJ

- hudební nadšenec


Kevin Boughen

- profesionální učitel - lektor AJ

- rodilý mluvčí

- bývalý profesionální voják

 

Svatava Rusková, Mgr.

- profesionální učitelka AJ

- specializace na malé děti

- specializace na "věčné začátečníky"

Iveta Janská, Mgr.

- profesionální učitelka AJ

- specializace na malé děti - druhý stupeň ZŠ

- specializace na děti s poruchou učení
Německý jazyk:

Jiří Kupr, Mgr.

- profesionální učitel AJ, NJ

- překladatel AJ, NJ

- hudební nadšenec

 

Ivana Švadlenková, Mgr.

- profesionální učitelka NJ

- gramatika, konverzace

- mnohaleté zkušenosti

 

Jaroslav Trousil, Mgr.

- profesionální učitel NJ

- lektor na kurzy

- specializace na německou konverzaci

 Český jazyk:

Pro více informací o našem programu výuky českého jazyka pro Univerzitu Pardubice navštivte: http://pardubice.jazykovka.com

Daniel Hetych

- dlouholetý učitel ČJ pro cizince

Josef Hetych, PaedDr.

- dlouholetý učitel ČJ pro cizince

- dříve na Univerzitě HK

- intenzivní studium pro studenty JAR


Jitka Sálová, Mgr.

- dlouholetá učitelka ČJ pro cizince

- intenzivní studium pro studenty JAR
Přihlášky on-line: