Certifikáty němčina

PŘEHLED JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK NJ

Německý jazyk
Certifikáty z německého jazyka

  • Tyto zkoušky nejsou bohužel světově uznávány a vyžadují poměrně značnou teoretickou přípravu z hlediska reálií a literatury. Písemná část je postavena na rozsáhlé gramatické části ve formě doplňování gramatických tvarů, koncovek a překladu. Dále obsahuje porozumění čtenému a slyšenému textu a samostatný písemný projev. Ústní zkouška je spíše monologem kandidáta k vylosovanému tématu + ověření schopností reakce v běžných situacích. (15 - 20 minut).

Mezinárodně uznávané zkoušky Goethe Institutu:

  • Přehled zkoušek podle evropského referenčního rámce:
 
  • Obecné informace ke zkouškám v češtině:
 
  • Vzorové materiály ke stažení - podklady k písemné zkoušce + poslechy v poměrně dobré zvukové kvalitě
 
  • Zkoušky nabízené Goethe-Institutem jsou z větší části postaveny na porozumění čtenému a slyšenému textu, na gramatickou část je kladen mnohem menší důraz. Rovněž odpadá memorování reálií a literatury. Ústní zkouška však není pouhým monologem, kandidát je nucen vyjádřit se k zadanému krátkému textu, popsat obrázek, reagovat na dotazy a argumentovat. 

Mnoho štěstí při zkouškách !!!!