Studium 1999/2000

Výpis z původní webové stránky:

1. soukromou školu jazyků v Chrudimi založila v roce 1990 paní Mgr. Hana Kubešová. Jednička v názvu měla tehdy své opodstatnění, jelikož škola byla opravdu první svého druhu v širokém okolí. Jako všichni v té době jsme začínali skromně, ale s velkým elánem. Škola měla k dispozici jednu učebnu a poskytovala pouze odpolední kurzy anglického jazyka pro veřejnost.

Důležitým mezníkem ve vývoji naší školy bylo vytvoření programu intenzivního jednoletého denního studia pro absolventy středních škol. V souvislosti s tím jsme v roce 1994 získali akreditaci ministerstva školství a škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR.

Škola se i nadále rozrůstala. V září roku 1997 přesídlila do budovy bývalého kláštera na Školním náměstí v historickém centru Chrudimi. Máme zde k dispozici čtyři učebny a rajskou zahradu, kde mohou studenti příjemně strávit přestávky.

Vyučuje se anglický a německý jazyk. Uvažovali jsme o rozšíření i o další jazyky, ale bohužel zájem veřejnosti zatím nebyl dostatečně velký.

Snažíme se sledovat moderní vývojové trendy ve výuce cizích jazyků a vyhovět rostoucím požadavkům a měnícím se jazykovým potřebám společnosti. Proto jsme na rok 2001 vytvořili novou formu výuky – intenzivní víkendové studium pro veřejnost a firmy.

Od počátku aktivně spolupracujeme se zahraničními jazykovými centry – British Council a Goethe Institut. Jelikož je naším cílem poskytovat kvalitní výuku cizích jazyků, vyučují u nás pouze kvalifikovaní pedagogové a zahraniční lektoři. Výuka není založena pouze na jazykových učebnicích, ale používají se i kopírované materiály, multimediální programy, audio a videotechnika.

Škola se neuzavírá ani společensko-kulturnímu životu v okolí. Každý rok například podporuje hudební festival Independent.

Přihlášky on-line: