Pomaturitní denní studium jazyků 2002/2003

Jednoleté denní studium AJ a NJ

Přihlášky on-line:

Studium je určeno

Ø absolventy středních škol, kteří nebyli letos přijati na VŠ a chtějí vyplnit rok studiem cizích jazyků

Ø studenty, kteří chtějí složit státní či jinou jazykovou zkoušku - AJ, NJ

Ø studenty, kteří budou potřebovat cizí jazyk ve svém zaměstnání

Ø kohokoliv, kdo se chce rychle zdokonalit v cizím jazyce

Cíl studia

Jednoleté denní studium je intenzivní forma výuky, při které se student věnuje jazyku 20 hodin týdně. Toto množství hodin mu dává možnost dosáhnout v krátké dobězvýšení úrovně jeho znalostí tak, aby byl schopen v tomto jazyce nejen písemně, ale především pomocí mluveného slova kvalitně komunikovat. Naším cílem je vybudovat pevné gramatické základy a zároveň odbourat konverzační bariéry. Výuka se zaměřuje také na zvládnutí písemného projevu.

Student si zvolí jazyk, kterému se chce intenzivně věnovat. K němu je přiřazen ještě jazyk doplňkový. To proto, aby student znalosti z druhého jazyka nezapomněl, nebo aby získal základy nového jazyka.

Student je soustavně připravován na složení státní jazykové zkoušky. Během studia má možnost si několikrát vyzkoušet testy z minulých let včetně poslechových cvičení. Studentů z naší školy, kteří se přihlásili ke státní jazykové zkoušce a uspěli, je loňský rok asi 90 %.

Forma studia:

Ø výuka je denní a trvá jeden školní rok,

Ø výuka probíhá od září do června ,

Ø po úspěšném ukončení studia vydá naše škola Osvědčení platné v celé ČR,

Ø vyučuje se 3 - 4 dny v týdnu od pondělí do čtvrtka,

Ø rozvrh je upraven tak, aby vyhovoval i dojíždějícím,

Ø každý týden je odučeno 20 vyučovacích hodin cizího jazyka,

Ø možnost studia druhého jazyka za poloviční školné v odpoledních kurzech (2-4 hodiny týdně),

Ø studenti jsou rozděleni do tříd podle úrovně znalostí ze vstupního testu,

Ø během studia jsou na základě své výkonnosti přeřazeni do vyšší nebo nižší třídy,

Ø jedna třída je určena pro začátečníky.

Učební materiály:

Ø doporučené učebnice ke státní jazykové zkoušce jsou Němčina pro jazykové školy a Angličtina pro jazykové školy,

Ø kopírované materiály z učebnic Sprechen Sie Deutsch, Headway a jiných jazykových učebnic, časopisů, novin,

Ø audio a videotechnika, multimediální zkušební programy a testy,

Ø cizojazyčná knihovna.

Vyučující:

Ø kvalifikovaní čeští pedagogové,

Ø konverzační hodiny vedou zkušení zahraniční lektoři s kvalifikací na výuku cizinců.

Ubytování a stravování:

Ø ubytování je zajištěno v prostorách internátu za 600 - 800,- Kč/měsíc,

Ø stravování na internátu snídaně - oběd - večeře 60,- Kč/den.

Navíc:

Ø studentům, kteří odmaturovali v roce 2003, hradí stát zdravotní pojištění.Tito studenti mají rovněž nárok na získání sociálních dávek a dalších sociálních výhod vyplývajících ze statutu studenta ( např. ISIC, Junior pas apod.),

Ø v zimě naše škola zprostředkovává týdenní lyžařský kurz v Jeseníkách,

Ø studentům se odkládá povinná vojenská služba.

Cena:

Ø školné na celý rok činí 19.900,- Kč,

Ø školné je splatné ve dvou splátkách v září (ke dni nástupu) a v lednu (do 10.1. následujícího kalendářního roku).

Přihláška:

Ø Přihlášku si můžete stáhnout ve formě dokumentu Word: zde

[ Úvod ] [ Jednoleté denní studium ] [ Víkendové studium angličtiny a němčiny pro veřejnost a firmy ] [ Celoroční jazykové kurzy anglického a německého jazyka ][ Přihláška ]