Kurz pro předškoláky

JAZYKOVÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY HRAVOU FORMOU - Stále máme volná místa!

ANGLIČTINA, němčina, ruština, italština, španělština, francouzština

Počet hodin

2 hodiny jednou týdně. Osvojování elementární slovní zásoby a konverzace pomocí her, písniček, říkánek, obrázků hravou formou.

Cíl kurzu

V tomto věku nastává správný čas se v rámci přípravy na školní výuku seznámit s cizími jazyky. Naši učitelé pomáhají dětem osvojit si elementární slovní zásobu. Využívá se her, písniček, říkánek a obrázků, aby se v dětech probudil zájem o cizí jazyk. Často se stává, že se s dětmi zúčastní výuky i rodiče, kteří si nová slovíčka zapisují a opakují je pak s dětmi doma.

Učební materiály

Obvykle se jedná o hravé materiály individuálně připravené na určitou hodinu.

Vyučující

český učitel - lektor

Cena kurzu

ZA CELÝ ŠKOLNÍ ROK: 2.950,- Kč

Přihlášku si můžete podat on-line - VYPLNÍTE JMÉNO A KONTAKTNÍ INFORMACE

Kurzy pro předškoláky