Zkoušky a certifikáty

INFORMACE O RŮZNÝCH ZKOUŠKÁCH, NA KTERÉ PŘIPRAVUJEME STUDENTY V DENNÍM STUDIU A V KURZECH

Přehled jazykových zkoušek

Každé studium jazyků může být těžké a časově náročné. Moho lidí mu věnuje hodně času a námahy a rádi by viděli, že jejich snaha nebyla zbytečná. Největším zadostiučiněním bývá plynulá konverzce v cizím jazyce.

Někteří lidé ale chtějí mít nějaký certifikát (například pro zaměstnavatele) o tom, na jaké úrovni se jejich znalosti jazyka nacházejí. Z tohoto důvodu Vám nabízme základní přehled jazykových zkoušek, na které během studia připravujeme. Mějte prosím na zřeteli, že výčet je mnohem delší a my se soustřeďujeme pouzena základní seznam.

Pokud studujete v našem pomaturitním studiu, víkendovém studiu, nebo kurzech, můžete zkusit několik zkoušek - zkoušky jsou zastřešeny Universitou v Cambridge a probíhají v Britském centru v Pardubicích (kromě státní zkoušky).