Český jazyk k maturitě

Český jazyk k maturitě

Práce s textem a interpretace uměleckého díla - Intenzivní kurz jako příprava k maturitě

Kdy se bude přípravný kurz konat:

 • školní rok 2012 - 2013
 • čas bude zvolen tak, aby nekolidoval s výukou na SŠ
 • vyučuje VŠ učitel s dlouholetou praxí z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Obsah přípravného kurzu ČJ k maturitě:

 • Složení seznamu literárních děl
 • Kontexty literárního díla
 • Formální analýza výňatku z literárního díla
 • Tematická analýza výňatku z literárního díla
 • Poselství literárního díla
 • Jazyková a stylotvorná analýza neuměleckého textu
 • Komparace uměleckého a adekvátního neuměleckého textu

Zaměření přípravného kurzu ČJ k maturitě:

 • Modelové a metodologicky orientované analýzy textů různých druhů, žánrů a tematických typů.
 • Práce s konkrétními literárními díly, která navrhnou studenti.
 • Alternativní nabídka neuměleckých textů.

Obecné informace:

 • Státní maturita z Českého jazyka a literatury se skládá ze tří částí: test, ústní zkouška a písemná práce. Cílem tohoto kurzu je podpořit hlavně ústní zkoušku, která bývá nejproblémovější. Jedná se o práci s textem a o interpretaci uměleckého díla (literární text vs. neumělecký text)
 • V kurzu se budou probírat seznamy děl a vyučující pomůže studentům s výběrem a sestavením seznamu děl
 • Probírat se budou nelehké otázky "Proč je v uměleckém díle to, co tam je?" "Co tím autor myslel, co tím chtěl říci?"
 • Dotknete se "poselství díla"
 • Obecně půjde o analýzu uměleckého a neuměleckého textu (a to jak jazykově tak stylotvorně) s následnou komparací

Komu je kurz ČJ k maturitě určen:

 • Studentům maturitního ročníku SŠ
 • Zájemcům o informace o literatuře a analýze literárního díla ze strany studentů
 • Z důvodu zaměření kurzu se budou probírat gramatické jevy okrajově

Termíny:

 • říjen 2011 - prosinec 2011
  • Celkem 40 hodin - výuka každou středu (od 15:00) od 12.10. 2011 do 14.12.2011 - deset setkání po 4 hodinách - cena: 2 990,- Kč
  • Celkem 60 hodin - výuka každou sobotu (od 12:00) od 15.10. 2011 do 17.12.2011 - deset setkání po 6 hodinách - cena: 4 200,- Kč (sleva 285,- Kč)
 • leden 2012 - březen 2012
  • Celkem 40 hodin - výuka každou středu od 11.1. 2012 do 14.3.2012 - deset setkání po 4 hodinách - cena: 2 990,- Kč
  • Celkem 60 hodin - výuka každou sobotu od 14.1. 2012 do 17.3.2012 - deset setkání po 6 hodinách - cena: 4 200,- Kč (sleva 285,- Kč)

Přihlášky: