Kurz pro 7., 8. a 9. třídu

INTENZIVNÍ KURZ PRO BUDOUCÍ STUDENTY (7. - 9. TŘÍDY) - Stále máme volná místa!

ANGLIČTINA, němčina, ruština, italština, španělština, francouzština

Počet hodin

3 hodiny týdně. Kurz je určen žákům 7. – 9. tříd. Před nástupem na střední školu umožníme budoucím studentům, aby získali hlubší vědomosti v jazyce, pro který se rozhodli na ZŠ, popř. naučit se základům druhého jazyka.

Cíl kurzu

Studenti tohoto kurzu soustavně prohlubují znalosti cizího jazyka. jsou již schopni v jazyce konverzovat, a aby se tato schopnost dále rozvíjela, vede část výuky zahraniční lektor. Žáci jsou tak soustavně nuceni reagovat a myslet v cizím jazyce. Cílem kurzu je naučit studenty plynule se vyjadřovat.

Vyučující

český učitel- lektor, v pokročilých kurzech zahraniční učitel

Cena kurzu

ZA CELÝ ŠKOLNÍ ROK: 4 400,- Kč

Přihlášku si můžete podat on-line - VYPLNÍTE JMÉNO A KONTAKTNÍ INFORMACE

Kurzy pro 7. 8. a 9. třídu - jazyková škola Chrudim