Certifikáty angličtina

PŘEHLED JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK AJ

Anglický jazyk

Každé studium jazyků může být těžké a časově náročné. Moho lidí mu věnuje hodně času a námahy a rádi by viděli, že jejich snaha nebyla zbytečná. Největším zadostiučiněním bývá plynulá konverzce v cizím jazyce.

Někteří lidé ale chtějí mít nějaký certifikát (například pro zaměstnavatele) o tom, na jaké úrovni se jejich znalosti jazyka nacházejí. Z tohoto důvodu Vám nabízmezákladní přehled jazykových zkoušek, na které během studia připravujeme. Mějte prosím na zřeteli, že výčet je mnohem delší a my se soustřeďujeme pouzena základní seznam.

Pokud studujete v našem pomaturitním studiu, víkendovém studiu, nebo kurzech, můžete zkusit několik zkoušek - zkoušky jsou zastřešeny Universitou v Cambridge a probíhají v Britském centru v Pardubicích (kromě státní zkoušky).

(Ceny jsou orientační a platí se školám, kde se testy dělají. První soukromá škola jazyků v Chrudimi nemá z testů žádný zisk.)

KET - Key English Test - level A2 (EU)

 • pro základní testování znalostí AJ
 • test se skládá ze tří částí: čtení a psaní, poslech, mluvení (celkem cca 2 hodiny)
 • testuje: porozumění běžným situacím a frázím, schopnost se představit a bavit se o svém životě, schopnost komunikovat s pomalu mluvícím rodilým mluvčím
 • certifikát je platný celý život, nemusíte jej opakovat a je celosvětově uznávaný
 • termíny přihlášek si můžete ověřit přímo na stránkách Britského centra v Pardubicích - obvyké termíny pro jaro jsou do poloviny března
 • cena se pohybuje kolem 2 800,- Kč pro Britské centrum
 • doporučujeme pokročilým absolventům našich odpoledních kurzů či víkendových kurzů.

PET - Preliminary English Test - B1 (EU)

 • pro zájemce o středně pokročilé testování znalostí AJ
 • testuje: běžný život, schopnost porozumění článkům (časopisy), popsání běžných situací (dopis, email), schopnost potozumění mluveného slova a dělání si poznámek z něj
 • certifikát je platný celý život, nemusíte jej opakovat a je celosvětově uznávaný
 • termíny přihlášek si můžete ověřit přímo na stránkách Britského centra v Pardubicích - obvyké termíny pro jaro jsou do poloviny března
 • cena se pohybuje kolem 3 000,- Kč pro Britské centrum
 • doporučujeme všem více pokročilým absolventům našich odpoledních kurzů, víkendových kurzů a studentům pomaturitního studia, kteří se necítí na státní zkoušky či FCE

FCE - First Certificate in English - B2 (EU)

 • pro pokročilé studenty AJ
 • testuje: porozuměmí složitějším textům z různých oborů, poslech a zápis poznámek v AJ, mluvení o různých tématech, porozumění běžné mluvě a reakce na ni, porozumění běžným TV programům
 • certifikát je platný celý život, nemusíte jej opakovat a je celosvětově uznávaný
 • termíny přihlášek si můžete ověřit přímo na stránkách Britského centra v Pardubicích - obvyké termíny pro jaro jsou do poloviny března
 • cena se pohybuje kolem 4 700,- Kč pro Britské centrum
 • doporučujeme nejlepším studentům pomaturitního studia, či nejpokročilejším ve víkendových kurzech

Státní jazyková zkouška - B2 (EU)

 • pro nejpokročilejší studenty z nejvyšších skupin, student již samostatně mluví a argumentuje v anglickém jazyce
 • zkouška se skládá z ústní a písemné části
 • zkouška obvykle probíhá na jaře či na podzim, přihlášky se dávají obvykle do konce března
 • nejbližší školy s právem státní jazykové zkoušky jsou v Pardubicích, v Poděbradech nebo v Kolíně
 • pokud máte zájem o tuto zkoušku, kontaktujte jednotlivé školy, rádi Vám pošlou přihlášku
 • státní jazyková zkouška je zpoplatněna, cena se pohybuje kolem 3 000,- až 4 500,- Kč - záleží na škole a počtu uchazečů - cena se platí škole, kde testování probíhá

Přehled zkoušek dle Evropského referenčního rámce:

Certifikáty z angličtiny
Diagram KET PET FCE

(převzato z University of Cambridge)