Celoroční jazykové kurzy 2002/2003

Celoroční jazykové kurzy anglického

a německého jazyka

Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost a firmy. Probíhají většinou v odpoledních a podvečerních hodinách vždy jednou nebo dvakrát týdně. Zápis je v září a v lednu.

Kurzy pro veřejnost se konají v budově naší školy na Školním náměstí 11. Firemní kurzy probíhají většinou v sídle firmy, kam dochází náš lektor.

Kurzy jsou koncipovány jako dlouhodobé a soustavné studium cizího jazyka a program výuky je stanoven tak, aby jednotlivé stupně kurzů na sebe navazovaly. Studenti tak získávají ucelený přehled a znalost.

K výuce jsou používány kromě jazykových učebnic multimediální počítačové programy, audio a videotechnika, kombinovaná výuka zkušeného českého a zahraničního lektora. Ceny všech kurzů jsou splatné ve dvou splátkách.

Přihlášky on-line: