Zápis do pomaturitního studia

Post date: Aug 17, 2009 8:44:33 AM

Zápis se koná 1.9.2009 - k zápisu si vezměte něco na psaní, kopii maturitního vysvědčení a smlouvu (pokud jste je ještě neodevzdali).

Rozřazovací testy do pomaturitního studia budou 28. srpna v 10:00 v budově školy – Školní náměstí 11, Chrudim. Škola se nachází nad hlavním náměstím po levé straně v budově bývalého kapucínského kláštera. Vezměte si s sebou psací potřeby, slovníky nebudete potřebovat.

Zápis do pomaturitního studia se koná 1. září 2009 v 9:00 (angličtina) a 10:00 hod (němčina). U zápisu se dozvíte rozvrh hodin, učebnice a všechny ostatní podrobnosti konání Jednoletého pomaturitního studia na naší škole. Vezměte si s sebou psací potřeby, kopii maturitního vysvědčení (nemusí být ověřena), podepsanou smlouvu (pokud jste ji ještě neposlali) a první část školného nebo doklad o zaplacení.Vše najdete také v našem kalendáři.

NABÍRÁME NA ROK 2009/2010 !

Studium je určeno například pro:

 • absolventy středních škol, kteří nebyli letos přijati na VŠ a chtějí vyplnit rok studiem cizích jazyků
 • studenty, kteří chtějí složit státní či jinou jazykovou zkoušku - AJ, NJ
 • studenty, kteří budou potřebovat cizí jazyk ve svém zaměstnání
 • ty, kteří se chtějí naučit jazyk před cestou do zahraničí
 • kohokoliv, kdo se chce rychle zdokonalit v cizím jazyce
 • není nutné mít maturitu !!! - pro více informací nás kontaktujte
 • přijímáme i během školního roku

Zkušenosti studentů:

"První soukromá škola jazyků v Chrudimi mi pomohla k úspěšnému složení zkoušky FCE. Na začátku školního roku mě čeká test z jazyka, tak doufám že mi to pomůže i tam. Ztracený rok to rozhodně nebyl." - Jana H.

"Well, it sure was fun. The teachers were reasonable and helpful. I had hard times and good times. I think it prepared me well enough for the exam, I took FCE . I didn't need it for university. Well, I hope I've written this well xD." - Josef H.

Jak je to s úřadem práce?

Letošním maturantům dále platí stát zdravotní pojištění. Ti, co maturovali dříve, se mohou též přihlásit a pracovní úřad by jim měl ze zákona dále zdravotní pojištění hradit. Informujte se na Vašem pracovním úřadě.

Cíl studia

Jednoleté denní studium je intenzivní forma výuky, při které se student věnuje jazyku 20 hodin týdně. Toto množství hodin mu dává možnost dosáhnout v krátké době zvýšení úrovně jeho znalostí tak, aby byl schopen v tomto jazyce nejen písemně, ale především pomocí mluveného slova kvalitně komunikovat. Naším cílem je vybudovat pevné gramatické základy a zároveň odbourat konverzační bariéry. Výuka se zaměřuje také na zvládnutí písemného projevu.

Student si zvolí jazyk, kterému se chce intenzivně věnovat. Student je soustavně připravován na složení státní jazykové zkoušky. Během studia má možnost si několikrát vyzkoušet testy z minulých let včetně poslechových cvičení. Studentů z naší školy, kteří se přihlásili ke státní jazykové zkoušce a uspěli, je loňský rok 88 %.

Forma studia

 • interaktivní forma studia:
  • konverzace, hry a prezentace s lektorem - aktivní využití znalostí - fotogalerie zde
  • prezentace na různá témata - angličtina jako prostředek komunikace
 • výuka je denní a trvá jeden školní rok (od září do června)
 • po úspěšném ukončení studia vydá naše škola celostátní Osvědčení o absolvování pomaturitního kurzu cizích jazyků, uznávaný MŠMT
 • vyučuje se 5 dnů v týdnu od pondělí do pátku, každý den 4 hodiny
 • každý týden je odučeno 20 vyučovacích hodin cizího jazyka
 • možnost studia druhého jazyka za poloviční školné v odpoledních kurzech (3-4 hodiny týdně) - AJ, NJ, FJ, IJ, ŠpJ, RJ
 • studenti jsou rozděleni do tříd podle úrovně znalostí ze vstupního testu
 • během studia jsou na základě své výkonnosti a vědomostí přeřazeni do vyšší nebo nižší skupiny

Učební materiály

 • doporučené učebnice ke státní jazykové zkoušce jsou Němčina pro jazykové školy a Angličtina pro jazykové školy
 • konverzační materiály z učebnic Sprechen Sie Deutsch, Headway a jiných jazykových učebnic, časopisů, novin
 • audio a videotechnika, multimediální zkušební programy a testy
 • cizojazyčná knihovna

Vyučující

 • kvalifikovaní čeští nebo zahraniční pedagogové
 • konverzační hodiny s akreditovaným britským lektorem
 • více viz stránka Učitelé jazykové školy

Ubytování a stravování

 • ubytování je zajištěno v prostorách internátu za cca 800,- Kč/měsíc,
 • stravování na internátu snídaně - oběd - večeře cca 60,- Kč/den.

Něco navíc

 • studentům, kteří odmaturovali v tomto roce, hradí stát zdravotní pojištění. Tito studenti mají rovněž nárok na získání sociálních dávek a dalších sociálních výhod vyplývajících ze statutu studenta ( např. ISIC, Z-karta apod.)
 • těm, co maturovali dříve by ze zákona měl stát také platit zdravotní pojištění - informujte se na svém pracovním úřadě
 • v zimě naše škola zprostředkovává týdenní lyžařský a snowboardový kurz (není povinný a není v ceně školného)

Cena

 • školné na celý rok 2009/2010 činí 23.900,- Kč
 • školné je splatné ve dvou splátkách v září (ke dni nástupu) a v lednu (do 10.1. následujícího kalendářního roku)
 • pokud budete potřebovat, lze se individuálně domluvit na splátkovém kalendáři, nebojte se zeptat

Přihláška

 • Přijímáme i během školního roku
 • Přihlášku si můžete stáhnout ve formě dokumentu Word nebo podat on-line. Pokud by přihláška nešla stáhnout, napište prosím na email kubes@jazykovka.com, rádi Vám ji pošleme.

Přihlášky on-line: