Prázdninový týdenní kurz angličtiny 2013

Kurz byl obrovský úspěch, studenti/žáci si konverzaci a hry pochvalovali, podívejte se sami na fotky níže.

Hráli jsme:

1) anglické deskové hry (zvířátka utíkají z farmy a další)

2) připravovali prezentace (o Chrudimi a Blackoutu a o Austrálii)

3) povídali si na různá témata (hudba, koníčky, volný čas)

4) hráli karty (a tím se naučili hodnoty a barvy karet) - prostě celý týden anglicky bez učení.

Ovšem, co by to bylo za kurz, kdybychom si neujasnili základní informace o gramatice, takže součástí byl i gramatický modul, kde jsme:

1) shrnuli používání angličtiny

2) zpřehlednili si různé časy anglické gramatiky a třeba i

3) počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - nevěřili byste, že pexeso s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény je taková legrace.

Anglický týden s Jazykovkou Chrudim pro druhý stupeň ZŠ

Kdy?

Druhý týden v srpnu (5.-9.8.2013) celkem 40 hodin

Čas?

9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 (8 konverzačních hodin s přestávkou)

V přestávce mezi 12:00 - 13:00 bude volný čas si sníst přinesený oběd, nebo si podle domluvy zajít na oběd domů

Kde?

První soukromá škola jazyků v Chrudimi, Školní náměstí 11, Chrudim

Pro koho?

Pro žáky druhého stupně ZŠ (v případě potřeby lze i další věkové kategorie dle domluvy a možností kurzu)

Jak probíhá?

Volnou formou komunikujeme v anglickém jazyce, cílem je naučit děti nebát se mluvit anglicky. Aktivity jsou uzpůsobeny znalostem žáků, jedná se například o hry v anglickém jazyce:

  • deskové hry - Scrabble, Kriss Kross, Carsassonne...
  • karetní hry - Uno...
  • pohybové hry - Twister...
  • úkolové hry - nalezení informací ve třídě
  • získávání informací - zjišťování informací od ostatních žáků
  • vzdělávací videa - videa z Youtube v angličtině, která popisují život vzdělávacím způsobem, čísla formou písniček, dny v týdnu...
  • diskuse o videu - zopakování hlavních informací z videa, diskuse
  • obecné okruhy - mapy (lidské tělo, zvířata, rodina, oblečení, měsíce v roce, svátky a mnoho dalších) - vše volnou formou
  • Projekty - příprava informativních prezentací na téma rodina, Česká republika, moje město, moje rodina
  • Prezentace - prezentace projektů - automatizace vyjadřování, odstranění ostychu mluvit před ostatními
  • Obecné žádosti - jak se na něco zeptat, kde jsou pastelky a fixy, kolik je hodin, kdy končí aktivita a začíná jiná, atd.
  • Obrázkové karty - přehledové karty na procvičení sloves, názvů míst, zvířat...

Cílem kurzu je odbourat strach dětí z mluvení anglicky. Tím, že stráví v anglickém prostředí celý týden a budou jej používat k volnočasovým aktivitám, docílíme automatizaci porozumění a užití na dané úrovni znalostí. Nejde tedy o výuku nových slovíček, ale ujasnění si používání angličtiny na každodenní úrovni.

Žáci budou mít slovíčka po ruce, nebudou lovit v paměti, ale využívat existující slovíčka, aniž by se báli, zda je znají, či ne. Tímto

docílíme upevnění významů využití slovíček v běžném použití.

Prázdniny by neměly být stresující a ani tento kurz si neklade za cíl vyučovat, ale moderovat konverzaci na dané úrovni žáka.

Během kurzu se mohou děti volně pohybovat (dle aktivity), jíst i pít, odskočit si, během poledne mají ve škole hodinu klid, mohou poslouchat hudbu, podívat se na TV, číst si knížku/časopis a další aktivity.

Děti budou podporovány, aby mluvily anglicky a v případě, že budou hovořit česky jim pomůžeme, aby se snažily vyjádřit se anglicky. Čeština nebude striktně zakázaná, ale budeme je motivovat, aby mluvily anglicky.

Přítomnost rodičů není v tomto způsobu výuky ideální, nicméně v případě potřeby se lze do výuky přijít podívat.

Výuka je formou kurzu, děti si musí zajistit svačinu a oběd na celou dobu výuky. V případě písemného povolení mohou jít na oběd domů. V ostatních případech je celou dobu výuka v prostorách školy, školní zahrady, nebo přilehlých prostor klášterních zahrad.

Počet dětí?

Výuka probíhá v menších skupinách, ale dostatečně velkých pro různorodé aktivity, minimální počet na skupinu je 8 dětí, maximálně 16. Dle počtu přihlášených budeme dělit do více skupin.

Cena?

Cena za jednoho žáka na celý výukový týden je 2 860,- Kč.

Kontakt/dotazy?

Jiří Kubeš, Bc. - ředitel školy

Email: kubes@jazykovka.com

Tel.: 605 735 898

Přihláška?

Přihlásit se do týdenního prázdninového kurzu nebo klikněte na odkaz ve vodorovném nebo svislém menu.