Učitelé

Anglický jazyk:

Jiří Kubeš, Bc.

Přihlášky on-line:

- ředitel školy - profesionální učitel AJ

- profesionální snowboardový instruktor

Jiří Kupr, Mgr.

- profesionální učitel AJ, NJ- překladatel AJ, NJ

- hudební nadšenec

Kevin Boughen

- profesionální učitel - lektor AJ- rodilý mluvčí

- bývalý profesionální voják

Svatava Rusková, Mgr.

- profesionální učitelka AJ

- specializace na malé děti

- specializace na "věčné začátečníky"

Iveta Janská, Mgr.

- profesionální učitelka AJ- specializace na malé děti - druhý stupeň ZŠ

- specializace na děti s poruchou učení

Německý jazyk:

Jiří Kupr, Mgr.

- profesionální učitel AJ, NJ- překladatel AJ, NJ

- hudební nadšenec

Ivana Švadlenková, Mgr.

- profesionální učitelka NJ- gramatika, konverzace

- mnohaleté zkušenosti

Jaroslav Trousil, Mgr.

- profesionální učitel NJ- lektor na kurzy

- specializace na německou konverzaci

Český jazyk:

Pro více informací o našem programu výuky českého jazyka pro Univerzitu Pardubice navštivte: http://pardubice.jazykovka.com

Daniel Hetych

- dlouholetý učitel ČJ pro cizince

Josef Hetych, PaedDr.

- dlouholetý učitel ČJ pro cizince

- dříve na Univerzitě HK

- intenzivní studium pro studenty JAR

Jitka Sálová, Mgr.

- dlouholetá učitelka ČJ pro cizince- intenzivní studium pro studenty JAR