Certifikáty němčina

PŘEHLED JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK NJ

Německý jazyk

  • zcela vyčerpávající informace a rozdělení zde: http://www.oapce.cz/oa/doc/jazyk/SJZ2009www.pdf
  • Tyto zkoušky nejsou bohužel světově uznávány a vyžadují poměrně značnou teoretickou přípravu z hlediska reálií a literatury. Písemná část je postavena na rozsáhlé gramatické části ve formě doplňování gramatických tvarů, koncovek a překladu. Dále obsahuje porozumění čtenému a slyšenému textu a samostatný písemný projev. Ústní zkouška je spíše monologem kandidáta k vylosovanému tématu + ověření schopností reakce v běžných situacích. (15 - 20 minut).

Mezinárodně uznávané zkoušky Goethe Institutu:

  • Přehled zkoušek podle evropského referenčního rámce:

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/deindex.htm

  • Obecné informace ke zkouškám v češtině:

http://www.goethepardubice.org/index.php?pg=110&ln=cz

  • Vzorové materiály ke stažení - podklady k písemné zkoušce + poslechy v poměrně dobré zvukové kvalitě

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/mat/deindex.htm

  • Zkoušky nabízené Goethe-Institutem jsou z větší části postaveny na porozumění čtenému a slyšenému textu, na gramatickou část je kladen mnohem menší důraz. Rovněž odpadá memorování reálií a literatury. Ústní zkouška však není pouhým monologem, kandidát je nucen vyjádřit se k zadanému krátkému textu, popsat obrázek, reagovat na dotazy a argumentovat.

Mnoho štěstí při zkouškách !!!!

Certifikáty z německého jazyka