Pomaturitní studium němčiny

Pomaturitní studium němčiny 2013/2014

NABÍRÁME NA ROK 2013/2014 DO DENNÍHO POMATURITNÍHO STUDIA NĚMČINY

Studium je určeno například pro:

 • absolventy středních škol, kteří nebyli letos přijati na VŠ a chtějí vyplnit rok studiem cizích jazyků
 • studenty, kteří chtějí složit státní či jinou jazykovou zkoušku - AJ, NJ
 • studenty, kteří budou potřebovat cizí jazyk ve svém zaměstnání
 • ty, kteří se chtějí naučit jazyk před cestou do zahraničí
 • kohokoliv, kdo se chce rychle zdokonalit v cizím jazyce
 • není nutné mít maturitu !!! - pro více informací nás kontaktujte
 • přijímáme i během školního roku

Zkušenosti studentů:

2011 - 2012

"S pomaturitním studiem jsem byla velmi spokojená. Moje angličtina se zlepšila a v cizině se domluvim mnohem lépe, než předtím. Celý rok byl výborný i díky skvělým učitelům na této škole." - A.B. (2011 - 2012)

---

"Studium na jazykovce bylo super, učitelé byli perfektní a myslím si, že jsem se toho hodně naučila, zvláště v gramatice... Nejraději bych tam ještě jeden rok zůstala... Bude mi to celkem chybět: jak výuka, tak spolužáci, řekla bych,že jsme byli dobrý kolektiv. :)" - D.K. (2011 - 2012)

---

"Rok studia na Jazykové škole v Chrudimi byl pro mne osobně velice přínosný. Než jsem na školu nastoupil, AJ jsem se učil 3 roky. Musím podotknout, že v té době jsem kromě té nejzákladnější gramatiky a slabé slovní zásoby neovládal z jazyka takřka nic. Na JŠ si takzvaně ""rozšíříte obzory""... Po tomto roce bych se už nebál vycestovat do zahraničí a MLUVIT ANGLICKY." - R.K. (2011 - 2012)

---

"Já osobně si myslím, že jsem se zlepšil o dost oproti střední škole kde na to učitelé kašlali, tady to bylo fajn. Gramatika byla podávaná dobře takže nebylo těžké se ji naučit a zapamatovat. Pořád se opakovala takže i uplný nováček by si ji zapamatoval. U konverzace to šlo, nejlepší hodiny byly v pátek kdy se s panem učitelem konverzovalo uplně v pohodě a byla sranda :) ." - I.Š. (2011 - 2012)

2010 - 2011

"Na střední škole sem měl nejvetší problém s anglickým jazykem a nikdy by mě nenapadlo, že bych mohl plynně komunikovat anglicky. Díky První soukromé škole jazyků v Chrudimi to však zvládám, za to velký dík Všem učitelům." - Petr H. (2010 - 2011)

---

"Toto studium mi pomohlo v tom, že jsem se dostala na Pedagogickou fakultu v HK na obor Anglický jazyk a Ruský jazyk pro cestovní ruch. Po roce tohoto studia se v zahraničí už domluvím bez jakékoliv pomoci ostatních a co je hlavní, rozumím lépe cizincům." - Andy N. (2010 - 2011)

2009 - 2010

"Studium na jazykové škole mi bylo velkým přínosem, naučila jsem se gramatiku, kterou jsem doposud neznala. Konečně můžu s klidným svědomím do životopisu uvést znalost anglického jazyka.

Při komunikaci s přáteli z ciziny vidím pokrok,komunikace je rychlejší a snazší. Chce to ale znalosti stále udržovat a nevypadnout z toho. Ohledně hledání zaměstnání to má také své výhody, v dnešní době skoro všechny pozice vyžadují znalost anglického jazyka. Bez něho se prostě v dnešní době neobejdeme. Jsem ráda, že jsem absolvovala tento kurz, byl to příjemný a přínosný rok." - Iva K. (2009/2010)

---

"S úrovní dosaženého vzdělání jsem spokojena a to hlavně díky vyučujícím a jejich znalostem." - Adéla D. (2009/2010)

pomaturitní studium němčiny
Přihlásit se do pomaturitního studia

---

"Jsem velmi spokojená s výkladem gramatiky, konečně jí rozumím. Hodiny konverzace také bez chyby. Máte tam správné lidi na správném místě." - Marketa L. (2009/2010)

---

"Se studiem na Jazykové škole v Chrudimi, jsem byla spokojená, hlavně co se týčegramatiky, která mi poskytla mnoho znalostí, které jsem doposud neměla. Načerpané informace jsem také využila při cestování po Asii, kde mi pomohly při komunikaci s místními:)." - Petra M. (2009/2010)

2008 - 2009

"První soukromá škola jazyků v Chrudimi mi pomohla k úspěšnému složení zkoušky FCE. Na začátku školního roku mě čeká test z jazyka, tak doufám že mi to pomůže i tam. Ztracený rok to rozhodně nebyl." - Jana H. (2008/2009)

---

"Well, it sure was fun. The teachers were reasonable and helpful. I had hard times and good times. I think it prepared me well enough for the exam, I took FCE . I didn't need it for university. Well, I hope I've written this well xD." - Josef H. (2008/2009)

Jak je to s úřadem práce?

Letošním maturantům dále platí stát zdravotní pojištění. Ti, co maturovali dříve, se mohou též přihlásit a pracovní úřad by jim měl ze zákona dále zdravotní pojištění hradit. Informujte se na Vašem pracovním úřadě.

Cíl studia

Jednoleté denní studium je intenzivní forma výuky, při které se student věnuje jazyku 20 hodin týdně. Toto množství hodin mu dává možnost dosáhnout v krátké době zvýšení úrovně jeho znalostí tak, aby byl schopen v tomto jazyce nejen písemně, ale především pomocí mluveného slova kvalitně komunikovat. Naším cílem je vybudovat pevné gramatické základy a zároveň odbourat konverzační bariéry. Výuka se zaměřuje také na zvládnutí písemného projevu.

Student si zvolí jazyk, kterému se chce intenzivně věnovat. Student je soustavně připravován na složení státní jazykové zkoušky. Během studia má možnost si několikrát vyzkoušet testy z minulých let včetně poslechových cvičení. Studentů z naší školy, kteří se přihlásili ke státní jazykové zkoušce a uspěli, je loňský rok 88 %.

Forma studia

 • výuka je denní a trvá jeden školní rok (od září do června)
 • po úspěšném ukončení studia vydá naše škola celostátní Osvědčení o absolvování pomaturitního kurzu cizích jazyků, uznávaný MŠMT
 • vyučuje se 5 dnů v týdnu od pondělí do pátku, každý den 4 hodiny
 • každý týden je odučeno 20 vyučovacích hodin cizího jazyka
 • možnost studia druhého jazyka za poloviční školné v otevřených odpoledních kurzech (3-4 hodiny týdně) - AJ, NJ, FJ, IJ, ŠpJ, RJ
 • studenti jsou rozděleni do skupin podle úrovně znalostí ze vstupního testu
 • během studia jsou na základě své výkonnosti a vědomostí přeřazeni do vyšší nebo nižší skupiny

Učební materiály

 • doporučené učebnice ke státní jazykové zkoušce jsou Němčina pro jazykové školy
 • konverzační materiály z učebnic Sprechen Sie Deutsch, Themen, Deutsch im Gesprach a jiných jazykových učebnic, časopisů, novin
 • audio a videotechnika, multimediální zkušební programy a testy, videa s lektorem

Vyučující

Ubytování a stravování

 • ubytování je zajištěno v prostorách internátu,
 • stravování na internátu snídaně - oběd - večeře, popřípadě v okolních školách.

Něco navíc

 • studentům, kteří odmaturovali v tomto roce, hradí stát zdravotní pojištění. Tito studenti mají rovněž nárok na získání sociálních dávek a dalších sociálních výhod vyplývajících ze statutu studenta ( např. ISIC, Z-karta apod.)
 • těm, co maturovali dříve by ze zákona měl stát také platit zdravotní pojištění - informujte se na svém pracovním úřadě
 • v zimě naše škola zprostředkovává týdenní lyžařský a snowboardový kurz (není povinný a není v ceně školného)

Cena

 • školné na celý rok činí pouze 23.900,- Kč
 • školné je splatné ve dvou splátkách v září (ke dni nástupu) a v lednu (do 10.1. následujícího kalendářního roku)
 • pokud budete potřebovat, lze se individuálně domluvit na splátkovém kalendáři, nebojte se zeptat :-)

Přihláška

 • Přijímáme i během školního roku
 • Přihlášku si můžete stáhnout ve formě dokumentu Word nebo podat on-line. Pokud by přihláška nešla stáhnout, napište prosím na email kubes@jazykovka.com, rádi Vám ji pošleme.