Intenzivní víkendové studium 2002/2003

Intenzivní víkendové studium angličtiny a němčiny pro veřejnost a firmy

V letním semestru zařadila naše škola do nabídky také intenzivní víkendové studium anglického a německého jazyka určené nejen veřejnosti, ale i firmám a jejich zaměstnancům.

Reagujeme tak na zvýšenou poptávku po jazykovém vzdělání v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a s rostoucími požadavky na jazykové znalosti ze strany zaměstnavatelů.

V souvislosti se vstupem zahraničních společností na náš trh roste potřeba komunikovat s klienty v různých jazycích. Tato potřeba je ještě umocněna s blížícím se otevřením trhu práce a trhu zboží. Víkendové jazykové kurzy nabízejí rychlý start a vybudování pevných základů. Klade se důraz na rozvoj komunikativní stránky jazyka.

Forma studia byla upravena tak, aby umožnila zájemcům rychle se zdokonalit, ne však na úkor jejich pracovní doby. Intenzivní víkendové studium je určeno především těm klientům, kteří potřebují v krátké době zvládnout mluvený i písemný projev v cizím jazyce.

Forma studia: Studium probíhá v semestrálních cyklech. V jednom semestru se koná 7 setkání účastníků. Výuka probíhá vždy po třech týdnech. Celkem je odučeno 140 vyučovacích hodin, tj. 20 vyučovacích hodin za jeden víkend.

Stupeň studia: Výuka probíhá na všech stupních od úplných začátečníku po pokročilé. Účastníci jsou rozděleni do skupin podle úrovně vědomostí, zjištěné vstupním testem.

Kdy: Zimní semestr: září - leden

Letní semestr: únor - červen

Pá: 16:15 – 19:30,

So: 9:00 – 12:15 13:15 – 16:30,

Ne: 9:00 – 12:15 13:15 – 16:30

V termínech: 26.9. – 28. 9., 17.10. – 19.10., 7.11. – 9.11., 28.11. – 30.11., 19.12 – 21.12.,

9.1. – 11.1., 30.1. – 1.2. v budově naší školy na Školním náměstí 11, v Chrudimi.

Počet účastníků: Výuka probíhá v malých skupinách, maximální počet je 6 - 8 účastníků.

Učební materiály: Na typu učebnice je možno se dohodnout s učitelem. Nejčastěji používáme tyto učebnice:

AJ: English Gramar In Use, Headway, Angličtina pro jazykové školy, Focus on the First Certificate,

NJ: Němčina pro jazykové školy, Sprechen Sie Deutsch, Německy s úsměvem, Deutsch im Gespräch.

Kromě učebnic se dále používají kopírované materiály, audio a videotechnika a multimediální programy a testy.

Vyučující: Vyučují čeští pedagogové a kvalifikovaní zahraniční lektoři. Hodiny gramatiky probíhají s českým pedagogem, konverzace vedou zahraniční lektoři.Převládají konverzační hodiny.

Ubytování a stravování: Pro dojíždějící zajistíme ubytování a stravování v hotelu nebo na ubytovně. Stravovat se lze několika restauracích v okolí školy.

Cena: Školné na celý semestr činí 10.500,- Kč. Před prvním setkáním je třeba složit zálohu 1000,- Kč a s přihláškou poslat kopii dokladu o zaplacení. Zbytek školného zaplaťte do druhého setkání. Zájemcům vystavíme fakturu. Pokud se rozhodnete po prvním víkendu ve výuce nepokračovat, zálohu vrátíme.

Přihláška: Přihlášku si můžete stáhnout ve formě dokumentu Word zde.

V případě zájmu nás kontaktujte co nejdříve !!!

Přihlášky on-line: